Omschrijving

Wil jij wel eens weten hoeveel soorten planten en dieren je vindt in de tuin? Het zijn er vaak meer dan je denkt. En je kunt er nog veel meer naar je tuin lokken!

Ga je mee soorten jagen? 

Deze opdracht is in twee delen. In het eerste deel, tel je het aantal soorten. In het tweede deel, ga je soorten lokken naar je tuin.

Met de thuiswerkopdrachten gaan leerlingen zelf op ontdekkingstocht in hun achtertuin of rond het huis. De opdrachten leiden de kinderen daar in stapjes doorheen. Leerkrachten kunnen hier het initiatief in nemen, maar ook ouders of BSO-medewerkers. De thuiswerkopdrachten zijn leuk voor kinderen van 10 tot 14 jaar en wij denken ook voor volwassenen!

Let op! Je downloadt twee producten: Deel 1 en Deel 2